KOSSASTE MÕIS

Kossaste mõis eraldati Triigist 1659. a., kui mõis omaniku kolme tütre vahel ära jagati. Kuid uus mõis jäi siiski viimasega seotuks kui abimõis. 1718. aastal ühendati kolm mõisat uuesti.
Hooned kõik puust – vana elumaja, saun, ait, hobusetall ja lehmalaut. Aastaks 1826 oli puust elumaja asendatud kiviehitisega, lisaks ait.[1] Kuni II maailmasõjani hoones veel elati. Peahoonest on säilinud vaid vundament, kõrvalhooned on olulisel määral ümber ehitatuna säilinud.

[1] Triigi mõisa ajalooline õiend / Koost E. Kangilaski. 1987. Lk 12-13. Eesti Muinsuskaitseameti arhiiv.

No comments:

Post a Comment